Hình Ảnh

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY TOÀN CẦU

hình ảnh nhập máy khoan bàn KTK từ Đài Loan

hình ảnh nhập máy khoan bàn KTK từ Đài Loan

Ảnh xuống hàng máy khoan bàn KTK từ Đài Loan

Ảnh xuống hàng máy khoan bàn KTK từ Đài Loan

Ảnh xuống hàng máy khoan bàn KTK từ Đài Loan

Ảnh xuống hàng máy khoan bàn KTK từ Đài Loan

Ảnh xuống hàng máy khoan bàn KTK từ Đài Loan

Ảnh xuống hàng máy khoan bàn KTK từ Đài Loan

Vận hành bàn giao máy cưa vòng Waytrain cho CTY Clook & Clook

Vận hành bàn giao máy cưa vòng Waytrain cho CTY Clook & Clook

Ảnh xuống hàng máy khoan bàn KTK từ Đài Loan

Ảnh xuống hàng máy khoan bàn KTK từ Đài Loan

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s