HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TA RÔ KHÍ NÉN ĐÀI LOAN


Máy Taro Cần Khí Nén

– Là loại máy Ta-rô đơn giản, gọn nhẹ, dễ di chuyển. Ta-rô được lỗ góc 900.
Máy ta rô cần khí nén có khả năng ta rô từ M3-M24 đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng
– Áp suất khí 6kg-8kg.
– Tầm với xa nhất có loại đến 2000mm. ( hướng dẫn chọn máy ta rô cần khí nén )

Advertisements

2 thoughts on “HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY TA RÔ KHÍ NÉN ĐÀI LOAN

  1. Pingback: MÁY TA RÔ CẦN KHÍ NÉN | MÁY KHOAN ĐẾ TỪ

  2. Pingback: MÁY TA RÔ REN DÙNG HƠI KHÍ NÉN | MÁY KHOAN ĐẾ TỪ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s